Πάγκρεας - Γενικές πληροφορίες Πρόληψη Συμπτώματα και σημεία Σταδιοποίηση νόσου Εμπλεκόμενοι επαγγελματίες υγείας Θεραπευτικές επιλογές Υποτροπή Ερωτήσεις προς θεράποντες Ορισμοί - Γλωσσάρι Βασικά δικαιώματα ασθενούς Υλικά για download
ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

O ασθενής έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει να του αναγνωριστεί ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ και να τύχει όλων των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, που απορρέουν από αυτή την αναγνώριση. Όλοι οι καρκινοπαθείς , είτε ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι, μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που υπάγονται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ.ΕΤΑΜ. Τα ΚΕ.Π.Α. έχουν την ευθύνη εξασφάλισης της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας.

ΦΑΡΜΑΚΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο καρκινοπαθής έχεις το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να του παρασχεθούν οι πιο σύγχρονες εξετάσεις και τα πιο εξελιγμένα φάρμακα, άσχετα με το κόστος τους. Ο γιατρός του ασθενούς μπορεί μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας να ζητήσει οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις και να συνταγογραφήσει οποιαδήποτε φάρμακα, ακόμα και εκτός Εθνικού Συνταγολογίου, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την θεραπεία του συγκεκριμένου ασθενούς.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ & ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο καρκινοπαθής έχεις το δικαίωμα να ζητήσει να του παρασχεθεί και μια δεύτερη ιατρική γνώμη, αλλά και να συγκληθεί ένα ιατρικό συμβούλιο για την αντιμετώπιση της ασθένειας του. Η δυνατότητα του καρκινοπαθούς να αποφασίζει ό ίδιος προσωπικά για την υγεία του και την θεραπεία του είναι δικαίωμα νομικά κατοχυρωμένο και αναφαίρετο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο καρκινοπαθής έχεις το δικαίωμα να αρνηθεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαγνωστική εξέταση και επίσης να αρνηθεί οποιαδήποτε προβλεπόμενη θεραπεία.

Ο νόμος παρέχει το δικαίωμα σε κάθε καρκινοπαθή να ενημερώνεται , πλήρως και εκ των προτέρων, για όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη. Η εφαρμογή κάθε τέτοιας πράξης γίνεται μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

Σύμφωνα με τον νόμο ο ιατρικός φάκελος του καρκινοπαθούς ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Σε αυτόν περιέχονται όχι μόνο οι διαγνωστικές εξετάσεις αλλά και τα πλακίδια της παθολογοανατομικής εξέτασης. Τα Νοσοκομεία έχουν υποχρέωση να διατηρούν το φάκελο για 20 χρόνια και υποχρεούνται να τον αποδίδουν στον ασθενή ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του όποια στιγμή κι αν τον ζητήσει.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η συμμετοχή του καρκινοπαθούς σε οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία έρευνας και εκπαίδευσης πρέπει να είναι αποτέλεσμα της απόλυτης ελευθερίας επιλογής του. Η δε συγκατάθεσή του μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικές με τα δικαιώματά του καρκινοπαθούς ασθενή, απευθυνθείτε στο Σύλλογο Κ.Ε.Φ.Ι. (Τηλ.: 2106468222, email: info@anticancerath.gr ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συλλόγου: https://dikaiomamou.gr