Πάγκρεας - Γενικές πληροφορίες Πρόληψη Συμπτώματα και σημεία Σταδιοποίηση νόσου Εμπλεκόμενοι επαγγελματίες υγείας Θεραπευτικές επιλογές Υποτροπή Ερωτήσεις προς θεράποντες Ορισμοί - Γλωσσάρι Βασικά δικαιώματα ασθενούς Υλικά για download
ΤΥΠΟΙ

Η πλειοψηφία των καρκίνων του παγκρέατος (πάνω από 95%) προέρχονται από την εξωκρινή του μοίρα. Από τα νεοπλάσματα της εξωκρινούς μοίρας τα περισσότερα (περίπου 95%) είναι αδενοκαρκινώματα των οποίων η προέλευση είναι τα αδενοκύτταρα του παγκρέατος.

Λιγότερο συχνοί τύποι της εξωκρινούς μοίρας είναι τα: ενδοπορικά θηλώδη βλεννώδη νεοπλάσματα (ΙPMNs), βλεννώδη κυστικά νεοπλάσματα, παγκρεατοβλαστώματα, ορώδη κυσταδενοκαρκινώματα, κυψελιδικά καρκινώματα.

Το 75% των καρκίνων της εξωκρινούς μοίρας εμφανίζονται στην κεφαλή ή στον αυχένα του οργάνου, 15-20% στο σώμα και 5-10% στην ουρά.

Τα νεοπλάσματα που προέρχονται από την ενδοκρινή μοίρα είναι σπανιότερα και αποτελούν λιγότερο από το 3% των νεοπλασμάτων του παγκρέατος. Ονομάζονται νευροενδοκρινικοί ή νησιδιακοί όγκοι και η διάγνωση και θεραπεία τους, είναι διαφορετική από των όγκων της εξωκρινούς μοίρας.