Πάγκρεας - Γενικές πληροφορίες Πρόληψη Συμπτώματα και σημεία Σταδιοποίηση νόσου Εμπλεκόμενοι επαγγελματίες υγείας Θεραπευτικές επιλογές Υποτροπή Ερωτήσεις προς θεράποντες Ορισμοί - Γλωσσάρι Βασικά δικαιώματα ασθενούς Υλικά για download
ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Το στάδιο ενός καρκίνου δηλώνει το πόσο έχει αναπτυχθεί τοπικά και πόσο έχει εξαπλωθεί πέραν του οργάνου που προσβάλλει. Οι απεικονιστικές μέθοδοι που προαναφέρθηκαν παρέχουν τις πληροφορίες για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του παγκρέατος, αν και η εικόνα μερικές φορές γίνεται σαφέστερη κατά τη χειρουργική επέμβαση.

Η εκτίμηση του σταδίου γίνεται, για να επιλεχθεί η σωστή θεραπεία.

Ο προτιμώμενος τρόπος σταδιοποίησης της νόσου είναι το σύστημα TNM με το οποίο καθορίζεται α) το μέγεθος του όγκου και η πιθανή διήθηση γειτονικών ιστών (T: Τumor) β) η πιθανή διήθηση λεμφαδένων (N:Νodes) γ) η πιθανή ύπαρξη μεταστάσεων (M:Μetastasis). Τα στάδια της νόσου σύμφωνα με τη σταδιοποίηση TNM είναι τα εξής:

Στάδιο 0: Τα καρκινικά κύτταρα εντοπίζονται στην ανώτερη στιβάδα κυττάρων του παγκρέατος και δεν έχουν εισβάλει σε βαθύτερους ιστούς. Ο καρκίνος δεν έχει επεκταθεί έξω από το πάγκρεας (καρκίνος in situ ή παγκρεατική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία).

Στάδιο IA: Ο όγκος δεν έχει εξαπλωθεί έξω από το πάγκρεας, ούτε στους λεμφαδένες και είναι μικρότερος από 2 εκατοστά σε διάμετρο.

Στάδιο IB: Ο όγκος εξακολουθεί να είναι περιορισμένος στο πάγκρεας, αλλά είναι μεγαλύτερος από 2 εκατοστά σε διάμετρο και δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες ή σε άλλα σημεία του σώματος.

Στάδιο IIA: Ο όγκος έχει επεκταθεί έξω από το πάγκρεας, στο δωδεκαδάκτυλο, στον χοληδόχο πόρο ή σε άλλους ιστούς που περιβάλλουν το πάγκρεας, εκτός από τα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία και τα μεγάλα νεύρα αλλά δεν έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες ή σε άλλα σημεία του σώματος.

Στάδιο IIB: Ο όγκος έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες, αλλά όχι σε άλλα σημεία του σώματος. Μπορεί ή όχι να έχει επεκταθεί έξω από το πάγκρεας, στο δωδεκαδάκτυλο, στο χοληδόχο πόρο και σε άλλους ιστούς που περιβάλλουν το πάγκρεας χωρίς διήθηση μεγάλων αιμοφόρων αγγείων και μεγάλων νεύρων.

Στάδιο ΙΙΙ: Ο όγκος έχει επεκταθεί έξω από το πάγκρεας σε κοντινά μεγάλα αιμοφόρα αγγεία ή μεγάλα νεύρα. Μπορεί ή όχι να έχει εξαπλωθεί σε περιοχικούς λεμφαδένες. Δεν έχει εξαπλωθεί σε άλλα σημεία του σώματος.

Στάδιο IV: Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα του σώματος(μετάσταση).